A BEMSZ és ETK zRt. belső ellenőrzési, közszférának szóló 2011-12. évi programja.
I. Modul: Szabályozottság, I./3. tananyag

A tananyag az államigazgatási és a költségvetési szervek vezetése és a belső ellenőrök számára kíván szabályozás-módszertani és ellenőrzés-technikai segítséget nyújtani.

A BEMSZ és ETK zRt. belső ellenőrzési, közszférának szóló 2011-12. évi programja.
I. Modul: Szabályozottság, I./2. tananyag

A belső ellenőrzés Áht-ban előírt alapvető feladata, hogy megállapításaival, javaslataival segítse a költségvetési szerv hatékony, gazdaságos és eredményes működését. A tananyag ehhez kíván a belső ellenőrök számára módszertani és ellenőrzés technikai segítséget nyújtani.

A BEMSZ és ETK zRt. belső ellenőrzési, közszférának szóló 2011-12. évi programja.
I. Modul: Szabályozottság, I./1. tananyag
A tananyag a belső kontrollrendszer szabályozottságával kapcsolatos tevékenység ellenőrzéséhez kíván a belső ellenőrök számára módszertani segítséget nyújtani. Emellett segítséget nyújt a költségevetési intézmények különböző szintjein dolgozó vezetőknek területük szabályozottságának kialakításához, az intézmény hatékony működtetéséhez.

A versenyszférában alkalmazott jó vállalati gyakorlatok adaptálása az önkormányzati és intézményi stratégiaalkotásban.

A tananyag célja egy olyan eszköz bemutatása, melynek használatával a közigazgatási intézmények működési folyamatai hatékonyabbá tehetőek, alkalmazásával jobb minőségű ügyfélkiszolgálás nyújtható. Ez az eszköz a folyamatmenedzsment.

A tananyag célja, hogy az elsajátításával a hallgatók megismerjék a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit és módszereit, a különböző rész-dokumentumok tartalmi és szerkezeti elvárásait, valamint képesek legyenek elsajátítani a CAF modellhez kapcsolódó fejlesztési tervek, akcióprogramok, és monitoring tervek összeállításához szükséges ismereteket, és egy önértékelési csoport tagjaként ellátni a rájuk háruló feladatokat.

Az önkormányzati rendszer alapjai, az önkormányzati alapjogok és feladatok, a képviselők, a polgármesterek, jegyzők jogállása és feladataik. A főváros és a megyék, a Magyar Köztársaság területi beosztása.