Minőségirányítási és monitoring ismeretek

Rövid ismertető: A tananyag célja, hogy az elsajátításával a hallgatók megismerjék

  • a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit és módszereit,
  • a különböző rész-dokumentumok tartalmi és szerkezeti elvárásait,

valamint képesek legyenek

  • elsajátítani a CAF modellhez kapcsolódó fejlesztési tervek, akcióprogramok, és monitoring tervek összeállításához szükséges ismereteket, és
  • egy önértékelési csoport tagjaként ellátni a rájuk háruló feladatokat.

Szerző: Kránitz Péter (CEQUA Vezetési Tanácsadó Kft.)

Szükséges előfeltételek, ismeretek: A tananyag elsajátítása nem igényel előképzettséget, vagy speciális iskolai végzettséget.

Milyen ismereteket nyújt? A tananyag elméleti ismereteket nyújt a korszerű minőségirányítás közigazgatásban alkalmazott modelljeiről, a szabványos minőségirányítási rendszerről és a minőségirányítás önértékelésen alapuló modelljéről, valamint gyakorlati ismereteket közvetít az Egységes Értékelési Keretrendszer bevezetéséhez.

Kiknek ajánljuk? A tananyagot ajánljuk azoknak a közigazgatásban dolgozó munkatársaknak (elsősorban szervezési vezetőknek, projektvezetőknek, koordinátoroknak vagy moderátoroknak), akik felelősek a szervezet működésének továbbfejlesztéséért, valamint azoknak a döntéshozóknak, akik a polgármesteri hivatal és intézményei célrendszerének kialakításáért felelősek, illetőleg a minőségfejlesztési projekt erőforrás szükségletét biztosítják.

Tudásellenőrzés módja: önellenőrző kérdések és automatikusan kiértékelődő tesztkérdések

Tanulás módja: e-learning

Szükséges tanulási idő: 24 óra

Megrendelő Letölthető megrendelőlap
Útmutató Hogyan rendelhetem meg a tananyagot? Útmutató ...

Utolsó módosítás: 2021. August 12., Thursday, 22:24