Utolsó módosításNévLeírás
2015. február 11., szerda, 11:39Útmutató Kurzusainkat magánszemélyek és vállalatok, intézmények számára is ajánljuk.
2011. szeptember 5., hétfő, 13:21Összes kurzusAz ETK Elektronikus Képzési Központ teljes képzési kínálata.
2011. július 6., szerda, 11:29Microsoft Office Word A tananyag bevezeti az olvasót a Microsoft Office Word 2003 szövegszerkesztő program használatának alapjaiba. Fokozatosan építkezik a programfelület részletes bemutatásával, majd tárgyalja a szövegbeviteli alapokat, vágólap használatát, szöveg javítását, oldalbeállítási és formázási lehetőségeket, táblázatkezelést, képek kezelését, körlevélkészítést és nyomtatási funkciókat.
2011. július 6., szerda, 11:30Microsoft Office Excel A tananyag bevezeti az olvasót a Microsoft Office Excel 2003 táblázatkezelő program használatának alapjaiba. Fokozatosan építkezik a programfelület részletes bemutatásával, majd tárgyalja a a különböző cellaformátumokat, sor- és oszlopműveleteket, a legfontosabb függvényeket, diagramok létrehozását, rendezési és szűrés funkciókat, nyomtatási lehetőségeket.
2011. július 6., szerda, 11:26Internetes tartalomfejlesztési ismeretek A tananyag áttekintést nyújt a tanulók számára, hogy milyen tartalom-fajtákkal találkozhatnak az interneten, melyek azok alapvető jellemzői és milyen eszközökkel készíthetők el. A tananyag megmagyaráz néhány fontosabbb internetes fogalmat és bemutat pár elterjedt közösségi megoldást.
2010. szeptember 30., csütörtök, 13:25Végrehajtási eljárás törvényi változásaiAz anyag először a 2010. június 1. előtti végrehajtás lépéseit foglalja össze, majd a törvényi változások következtében előálló új feladatokat vázolja. A tananyag összehasonlítja a múltat a jelennel, a tanuló konkrét esetpéldákkal is találkozik.
2010. október 12., kedd, 00:50Tudnivalók az önkormányzati rendszerrőlAz önkormányzati rendszer alapjai, az önkormányzati alapjogok és feladatok, a képviselők, a polgármesterek, jegyzők jogállása és feladataik. A főváros és a megyék, a Magyar Köztársaság területi beosztása.
2011. július 6., szerda, 09:17E-közigazgatás alapismeretek A közigazgatási modernizációs folyamtok egyik legfontosabb eszköze az elektronikus közigazgatás. A szolgáltató állam elérése érdekében az önkormányzatoknak célszerű élni az internet, a mobilkommunikáció és a fejlődő technológia lehetőségeivel. A tananyag célja az e-közigazgatás fogalmának tisztázása, valamint bevált gyakorlatok, fejlesztési irányok ismertetése. Az alapvető ismeretek mellett olyan lehetőségeket tartalmaz, melyeket az önkormányzatok a napi gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni.
2010. november 29., hétfő, 11:43Minőségirányítási és monitoring ismeretek

A tananyag célja, hogy az elsajátításával a hallgatók megismerjék

  • a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit és módszereit,
  • a különböző rész-dokumentumok tartalmi és szerkezeti elvárásait,

valamint képesek legyenek

  • elsajátítani a CAF modellhez kapcsolódó fejlesztési tervek, akcióprogramok, és monitoring tervek összeállításához szükséges ismereteket, és
  • egy önértékelési csoport tagjaként ellátni a rájuk háruló feladatokat.
2011. július 6., szerda, 09:25Stratégiai tervezés A versenyszférában alkalmazott jó vállalati gyakorlatok legtöbbje – megfelelő adaptálást követően – alkalmazható módszerekkel tudja támogatni az önkormányzatokat és intézményeiket a stratégiaalkotásban. A tananyag arra vállalkozik, hogy ilyen jó vállalati gyakorlatokat mutasson be.
2011. július 6., szerda, 11:42Projektmenedzsment alapismeretek A projektmenedzsment azért vált egyre fontosabb irányítási módszerré, mert a szervezetekben – és így az önkormányzatoknál is – egyre több egyedi, egyszeri feladatot kell elvégezni és ehhez speciális ismeretekre és kompetenciákra van szükség.
2011. július 6., szerda, 09:28Folyamatmenedzsment a közigazgatásban A tananyag célja egy olyan eszköz bemutatása, melynek használatával a közigazgatási intézmények működési folyamatai hatékonyabbá tehetőek, és amelynek alkalmazásával jobb minőségű ügyfélkiszolgálás nyújtható az állampolgárok és a vállalkozások számára. Ez az eszköz a folyamatmenedzsment.
2019. január 3., csütörtök, 14:59Ellenőrzési feladatok a közszférában
2011. július 6., szerda, 11:14A költségvetési szerv belső szabályozottságának ellenőrzése A tananyag a belső kontrollrendszer szabályozottságával kapcsolatos tevékenység ellenőrzéséhez kíván a belső ellenőrök számára módszertani segítséget nyújtani. Emellett segítséget nyújt a költségevetési intézmények különböző szintjein dolgozó vezetőknek területük szabályozottságának kialakításához, az intézmény hatékony működtetéséhez.
2011. július 6., szerda, 11:16A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, és érvényesítés
2011. április 9., szombat, 00:16Szervezetfejlesztési feladatok a közszférában
2011. március 19., szombat, 21:30Irodai munkát támogató e-learning kurzusok
2011. március 30., szerda, 01:10Az emberi (humán) erőforrás-gazdálkodás szabályozása
2011. szeptember 5., hétfő, 13:23A pénzügyi intézmények, hitelintézetek belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana
2011. szeptember 5., hétfő, 12:17A belső ellenőrzés alapjai az IIA normák szerint