Összes kurzusunk

Az ETK Elektronikus Képzési Központ teljes képzési kínálata:

Belső ellenőri képzések

Cím Leírás Ár* Hossz (óra)** Demó*** Letöltés ...
A pénzügyi intézmények, hitelintézetek belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana A tananyag a pénzintézeti belső ellenőrzésre vonatkozó általános ismereteket foglalja össze. 35.000,- Ft + ÁFA /fő
10 Elérhető Megrendelő Bővebben
A belső ellenőrzés alapjai az IIA normák szerint A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben, különböző célú, nagyságú és struktúrájú szervezetekben végzik, minthogy ezek az eltérések hatással lehetnek a belső ellenőrzés gyakorlatára, alapvetően fontos, hogy a belső ellenőrök és a belső ellenőrzési tevékenység irányítói ismerjék a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit. 35.000,- Ft + ÁFA /fő
16 Elérhető Megrendelő Bővebben

Önkormányzatoknak

Cím Leírás Ár* Hossz (óra)** Demó*** Letöltés ...
Tudnivalók az önkormányzati rendszerről a napi önkormányzati munkához Az önkormányzati rendszer alapjai, az önkormányzati alapjogok és feladatok, a képviselők, a polgármesterek, jegyzők jogállása és feladataik. A főváros és a megyék, a Magyar Köztársaság területi beosztása. 8.000,- Ft + ÁFA /fő
8 Elérhető Megrendelő Bővebben
Szervezetfejlesztési ismeretek
E-közigazgatás alapismeretek A tananyag célja az e-közigazgatás fogalmának tisztázása, valamint bevált gyakorlatok, fejlesztési irányok ismertetése. Az alapvető ismeretek mellett olyan lehetőségeket tartalmaz, melyeket az önkormányzatok a napi gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni. 30.000,- Ft + ÁFA /fő
20 Elérhető Megrendelő Bővebben
Minőségirányítási és monitoring ismeretek A tananyag célja, hogy az elsajátításával a hallgatók megismerjék a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit és módszereit. 30.000,- Ft + ÁFA /fő
24 Elérhető Megrendelő Bővebben
Stratégiai menedzsment ismeretek A versenyszférában alkalmazott jó vállalati gyakorlatok legtöbbje – megfelelő adaptálást követően – alkalmazható módszerekkel tudja támogatni az önkormányzatokat és intézményeiket a stratégiaalkotásban. A tananyag arra vállalkozik, hogy ilyen jó vállalati gyakorlatokat mutasson be. 25.000,- Ft + ÁFA /fő
24 Elérhető Megrendelő Bővebben
Projektmenedzsment ismeretek A projektmenedzsment azért vált egyre fontosabb irányítási módszerré, mert a szervezetekben – és így az önkormányzatoknál is – egyre több egyedi, egyszeri feladatot kell elvégezni és ehhez speciális ismeretekre és kompetenciákra van szükség. 25.000,- Ft + ÁFA /fő
24 Elérhető Megrendelő Bővebben
Folyamatmenedzsment a közigazgatásban A tananyag célja egy olyan eszköz bemutatása, melynek használatával a közigazgatási intézmények működési folyamatai hatékonyabbá tehetőek, és amelynek alkalmazásával jobb minőségű ügyfélkiszolgálás nyújtható az állampolgárok és a vállalkozások számára. Ez az eszköz a folyamatmenedzsment. 25.000,- Ft + ÁFA /fő
12 Elérhető Megrendelő Bővebben
Ellenőrzési tananyagok
A költségvetési szerv belső szabályozottságának ellenőrzése A tananyag a belső kontrollrendszer szabályozottságával kapcsolatos tevékenység ellenőrzéséhez kíván a belső ellenőrök számára módszertani segítséget nyújtani. Emellett segítséget nyújt a költségevetési intézmények különböző szintjein dolgozó vezetőknek területük szabályozottságának kialakításához, az intézmény hatékony működtetéséhez. 12.000,- Ft + ÁFA /fő
8 Elérhető Megrendelő Bővebben Teljes program
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, és érvényesítés A belső ellenőrzés Áht-ban előírt alapvető feladata, hogy megállapításaival, javaslataival segítse a költségvetési szerv hatékony, gazdaságos és eredményes működését. A tananyag ehhez kíván a belső ellenőrök számára módszertani és ellenőrzés technikai segítséget nyújtani. 12.000,- Ft + ÁFA /fő
8 Elérhető Megrendelő Bővebben Teljes program
Az emberi (humán) erőforrás-gazdálkodás szabályozása Az emberi erőforrásokkal való hatékony, gazdaságos és eredményes gazdálkodás feltételeinek, követelményeinek meghatározása, ellenőrzése. 12.000,- Ft + ÁFA /fő
8 Elérhető Megrendelő Bővebben Teljes program

Pénzintézeteknek

Cím Leírás Ár* Hossz (óra)** Demó*** Letöltés ...
Végrehajtási eljárás a törvényi változások tükrében (2010) Az anyag először a 2010. június 1. előtti végrehajtás lépéseit foglalja össze, majd a törvényi változások következtében előálló új feladatokat vázolja. A tananyag összehasonlítja a múltat a jelennel, a tanuló konkrét esetpéldákkal is találkozik. 12.000,- Ft + ÁFA /fő
7 Elérhető Megrendelő Bővebben

Általános kurzusok

Cím Leírás Ár* Hossz (óra)** Demó*** Letöltés ...
Internetes tartalomfejlesztési ismeretek A tananyag áttekintést nyújt a tanulók számára, hogy milyen tartalom-fajtákkal találkozhatnak az interneten, melyek azok alapvető jellemzői és milyen eszközökkel készíthetők el. 11.500,- Ft + ÁFA /fő
9 Elérhető Megrendelő Bővebben
Microsoft Office Word A tananyag bevezeti az olvasót a Microsoft Office Word 2003 szövegszerkesztő program használatának alapjaiba. 6.000,- Ft + ÁFA /fő
19 Elérhető Megrendelő Bővebben
Microsoft Office Excel A tananyag bevezeti az olvasót a Microsoft Office Excel 2003 táblázatkezelő program használatának alapjaiba. 6.000,- Ft + ÁFA /fő
21 Elérhető Megrendelő
Ingyenes megrendelő
Bővebben


* Kedvezmények 1 intézménytől 2-5 fő: 10%, 5 fő felett: 20%
** Becsült tanulási idő. A tananyagok 1-3 hónapos időtartamig érhetők el.
*** A bemutató kurzusok megtekintéséhez be kell jelentkeznie a rendszerbe. A belépéshez használja a demo felhasználónevet és DEMO jelszót.

Utolsó módosítás: 2021. August 12., Thursday, 22:24