BEMSZ – ETK belső ellenőrzési oktatási program a közszféra vezetői és belső ellenőrei részére

I. Modul: Szabályozottság

I./c. tananyag: Az emberi (humán) erőforrás-gazdálkodás szabályozása

Rövid ismertető:

Az államigazgatási és a költségvetési szervek vezetését a kontrollrendszerük, kontrollkörnyezetük kialakítására törvények és kormányrendeletek kötelezik. A szervezetet az alkalmazottak működtetik, technikai eszközeit, vagyontárgyait a munkatársak kezelik, és az ő tevékenységük révén jönnek létre a társadalom tagjai számára szükséges anyagi értékek, válik lehetővé jogos igényeik kielégítése. Ezért a kontrollkörnyezeten belül a legfontosabb terület az emberi erőforrásokkal való hatékony, gazdaságos és eredményes gazdálkodás feltételeinek, követelményeinek meghatározása, az adott szervnél foglalkoztatott munkatársak lojális magatartásának motiválása, a célok elérésében való aktív részvételük anyagi és erkölcsi ösztönzése, amelynek szabályozása konzisztens módon ki kell, hogy terjedjen a költségvetési szerv valamennyi tevékenységi körére az emberi (humán-) erőforrások megszerzésére, megtartására, fejlesztésére, megbecsülésére, hatékony és eredményes foglalkoztatására.

A belső ellenőrzés Államháztartási törvényben, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben előírt alapvető feladata, hogy megállapításaival, javaslataival segítse a költségvetési szerv kontrollrendszerének, kontrollkörnyezetének célszerű kialakítását, és ezen keresztül a hatékony, gazdaságos és eredményes működését.

A tananyag az államigazgatási és a költségvetési szervek vezetése és a belső ellenőrök számára kíván szabályozás-módszertani és ellenőrzés-technikai segítséget nyújtani.

Szerző: dr. Saly Ferenc

Készült: 2011. 02. 25.

Szükséges előfeltételek, ismeretek:

Vezetői, belső ellenőrzési, illetve munkaügyi gyakorlat előnyt jelent.

A tananyagban szereplő, akalmazott jogszabályok:

  • Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.),
  • az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.),
  • a köztisztviselő és közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyaira, képzésére és továbbképzésére vonatkozó törvények és egyéb magas szintű jogszabályok,
  • a pénzügyminiszter 1/2009.(XI. 11.) PM sz. irányelve az államháztartási belső kontroll standardokról.
  • a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.), és
  • a nemzetközi és hazai ellenőrzési, illetve kontroll standardok ismerete.

Milyen ismereteket nyújt:

A tananyag egyrészt az államigazgatási és a költségvetési szervek belső kontrollkörnyezetének részét képező a humán erőforrás gazdálkodás átfogó és részletes szabályainak megteremtésével kapcsolatos jogszabályi követelményeket, a vezetés ezzel összefüggő kötelezettségeit és lehetőségeit mutatja be.

Másrészt ismerteti azokat az ellenőrzési módszereket és technikákat, amelyek révén a belső ellenőr képes feltárni a humán erőforrás gazdálkodásra ható kockázatokat, a szabályozásban előforduló hiányosságokat, ezáltal lehetővé téve a célirányosabb, biztonságosabb, hatékonyabb munkavégzést.

Kiknek ajánljuk:

A tananyag elsősorban a humán erőforrás gazdálkodásért felelős vezető és a belső ellenőrök számára nyújt hasznosítható gyakorlati ismereteket, de hasznos a különböző szintek irányítását, vezetését ellátó valamennyi vezetőnek is.

Tudásellenőrzés módja:

Önellenőrző kérdésekkel és automatikusan kiértékelődő tesztkérdésekkel

Tanulás módja:

E-learning, és arra épített, több egymással összefüggő témakör elsajátítását követően együttes konzultáció

Szükséges tanulási idő: 8 óra

Megrendelő Letölthető megrendelőlap
Útmutató Hogyan rendelhetem meg a tananyagot? Útmutató ...

Utolsó módosítás: 2021. August 12., Thursday, 22:24