Szervezetfejlesztési feladatok a közszférában

E-learning kurzusok a hatékony szervezetirányítás, a hivatal és az intézmények működtetésének támogatására.

A tananyag elsősorban azoknak a szervezeti egység vezetőknek és munkatársaiknak kíván segítséget nyújtani, akik a polgármesteri hivatal és intézményei célrendszerének kialakításáért, a szervezet működésének továbbfejlesztéséért felelősek, továbbá akik egyszeri, egyedi feladatok tervezésével vagy végrehajtásával foglalkoznak.

A kurzusokkal a polgármesterek, jegyzők, vezetők és a téma iránt érdeklődő köztisztviselők, ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársak munkáját szeretnénk segíteni. A fogalmak tisztázása, a jól bevált gyakorlatok bemutatása fokozza a téma iránti érdeklődést és elősegíti az elköteleződést.

Az öt tanfolyam együttesen kedvezményes áron vásárolható meg.

I. Projektmenedzsment ismeretek

A tananyagban először a projektmenedzsment alap-összefüggéseit értelmezzük, majd betekintést nyújtunk a közigazgatási szervezetek számára kifejlesztett projekt ciklus menedzsment módszertanába. A tananyag további részeiben részletesen bemutatjuk a projektek definiálásának, létrehozásának, megtervezésének és irányításának lépéseit. A mellékletekben részletes leírásokat és sablonokat mutatunk be egyes módszerekről.

A projektmenedzsment azért vált egyre fontosabb irányítási módszerré, mert a szervezetekben – és így az önkormányzatoknál is – egyre több egyedi, egyszeri feladatot kell elvégezni és ehhez speciális ismeretekre és kompetenciákra van szükség.

Bővebben

II. Stratégiai tervezés alapismeretek

A közigazgatási szervezetek legfontosabb céljait és működési területüket jogszabályok rögzítik, ugyanakkor ezeknek a szervezeteknek is szükségük van az előrelátó tervezésen alapuló irányítás körszerű elemeire.

Az első fejezetben meghatározzuk a közigazgatási reform feltételrendszerének három pillérét (a jogi kereteket, a korszerű vezetési és szervezési módszereket, valamint az informatikai rendszereket) és bele helyeztük a stratégiai menedzsmentet a reform megvalósításához nélkülözhetetlen vezetési és szervezési módszerek gyűrűjébe.

A tananyag további részében részletesen bemutatjuk a stratégia tervezésének lépéseit és módszereit. A mellékletekben részletes leírásokat és sablonokat mutatunk be egyes módszerekről.

Bővebben

III. Folyamatmenedzsment, hatékonyságnövelés a közszférában

Az elektronikus tananyag célja egy olyan eszköz bemutatása, melynek használatával a közigazgatási intézmények működési folyamatai hatékonyabbá tehetőek, és amelynek alkalmazásával jobb minőségű ügyfélkiszolgálás nyújtható az állampolgárok és a vállalkozások számára. Ez az eszköz a folyamatmenedzsment.

A tananyag részletesen bemutatja a folyamatmenedzsment módszertanának alapjait, az egyes konkrét lépéseket, az elérhető eredményeket.

Bővebben

IV. E-közigazgatás alapismeretek

A tananyag célja az e-közigazgatás fogalmának tisztázása, valamint bevált gyakorlatok, fejlesztési irányok ismertetése. Az alapvető ismeretek mellett olyan lehetőségeket tartalmaz, melyeket az önkormányzatok a napi gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni.

A szükséges elméleti ismeretek összefoglalását követően betekintést nyerünk a szolgáltató önkormányzat elektronikusan kialakítható rendszereibe, majd további ismereteket közvetít a kommunikációról és segítséget nyújt az e-közigazgatási stratégia elkészítéséhez.

Bővebben

V. Minőségirányítás, monitoring

A tananyag elméleti ismereteket nyújt a korszerű minőségirányítás közigazgatásban alkalmazott modelljeiről, a szabványos minőségirányítási rendszerről és a minőségirányítás önértékelésen alapuló modelljéről, valamint gyakorlati ismereteket közvetít az Egységes Értékelési Keretrendszer bevezetéséhez.

A tananyag további célja, hogy célja, hogy az elsajátításával a hallgatók megismerjék a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit és módszereit, a különböző rész-dokumentumok tartalmi és szerkezeti elvárásait, valamint képesek legyenek elsajátítani a CAF modellhez kapcsolódó fejlesztési tervek, akcióprogramok, és monitoring tervek összeállításához szükséges ismereteket, és egy önértékelési csoport tagjaként ellátni a rájuk háruló feladatokat.

Bővebben

Kedvezményes szervezetfejlesztési oktatócsomag

A fenti öt e-learning tanfolyamunk egy e-mail címre történő megrendelése esettén kurzusok árából 40% kedvezményt biztosítunk, 125.000,- Ft helyett az öt tanfolyam együtt összesen 75.000,- Ft + áfa összegért megvásárolható.

További kedvezmények érvényesíthetők több oktatási csomag megvásárlása esetén.

Megrendelő Letölthető megrendelőlap

Utolsó módosítás: 2021. August 12., Thursday, 22:24