Ellenőrzési feladatok a közszférában

A BEMSZ és ETK zRt. e-learning kurzusai belső ellenőrök, illetve önkormányzati és intézményi vezetők számára.

E-learning tananyagaink a belső kontrollrendszer minden elemére kiterjedő ismeretek részletes összefoglalásával kívánnak módszertani és technikai segítséget nyújtani a vezetésnek és a belső ellenőröknek a jogszabályi követelmények teljesítéséhez, az egyes rendszerek megfelelő kialakításához, működtetéséhez és felügyeletéhez, hogy az hatékonyan szolgálja a vezetést céljai elérésében. Tananyagainkat a nemzetközi ajánlásokat és a hazai jogszabályi előírásokat valamint útmutatókra figyelemmel készítettük el.

A tananyagokban foglalt ismeretek hasznosak lehetnek a különböző szintek irányítását, vezetését ellátó minden vezetőnek, de különösen a belső ellenőrök számára.

A tananyagokat folyamatosan tesszük elérhetővé, azok a szervezetek legfontosabb területeit részletekbe menően dolgozzák fel, gyakorlati példákkal segítve a mindennapi munka hatékony elvégzését.


I. Szabályozottság témakör
a.) a költségvetési szerv belső szabályozottságának ellenőrzése - Bővebben
b.) kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás és érvényesítés - Bővebben
c.) humán erőforrások (feladat- és felelősségi körök, munkaköri leírások, követelmények, belső szabályozottság és képzés) - Bővebben

Az e-learning oktatási csomag illeszkedik a Belső Ellenőrök Magyarofrszági Szervezetének képzési rendszeréhez a szakmai szervezet által elismert oklevelek és szakértői nyilvántartásba vétel tekintetében.

  • A BEMSZ szakértői oklevele, valamint a Szakértői Névjegyzékben való szereplés megújítható minimum három e-learning tanfolyam sikeres elvégzésével. (A 2010. év előtt szerzett oklevelek a szakértői titulusokkal egyetemben 2011. december 31-én érvényüket vesztik.)
  • A szakértői képesítés megszerezhető minimum három e-learning tanfolyam sikeres elvégzésével, továbbá az évente kétszer megszervezendő 1 napos tréning sikeres elvégzésével.

Valamennyi e-learning tanfolyam automatikusan kiértékelődő tesztekkel zárul. A tesztek 15 kérdésből állnak, egy tesztfeladat sikeres megoldása 1 pontot eredményez. Lehetőség van a végleges leadás előtt a kiértékelt, és hibás válaszok javítására, ebben az esetben az értékelő rendszer 0,1 büntetőpontot levon az összesített eredményből. Sikeres vizsgát tesz, aki a teszt megoldása során legalább 12 pontot ér el. A teszt végleges leadását követően esetén egy tanfolyami licenc tovább két próbálkozásra ad lehetőséget a teljes tesztsorozat megoldására.

A tréningeken fakultatívan, nem kötelező jelleggel vizsgateszt tölthető ki. Az e-learning tanfolyamok kérdéseiből válogatott 15 tesztkérdésekből 10 helyes válasszal lehet sikeres vizsgát tenni.

Szakértői Oklevél megszerzéséhez
Három e-learning anyag elvégzése, az egynapos tréningen való részvétel, vizsga:
61.000,- Ft + áfa
 
Szakértői Névjegyzékben maradáshoz
Három e-learning anyag elvégzése: 36.000,- Ft + áfa
(Az egynapos tréningen való részvétel és a vizsga fakultatív)

A Szakértői Névjegyzéket a BEMSZ honlapján (http://www.iia.hu/) folyamatosan frissítve közzéteszi.

A II. félévtől elérhető tananyagok:

II. Visszaélések kezelése, megelőzése
a.) etikai kódex, etikus magatartás, összeférhetetlenség, magatartási követelmények
b.) szabálytalanság kezelés
c.) folyamatleírások és közbeszerzés
III. Kockázatkezelés
a.) külső kockázatok kezelése
b.) belső kockázatok kezelése
c.) kontroll stratégiák és tevékenységek
IV. Monitoring
a.) ellenőrzési nyomvonal
b.) vezetői információs rendszer
c.) jelentési kötelezettség

Utolsó módosítás: 2021. August 12., Thursday, 22:24