A BEMSZ és ETK zRt. belső ellenőrzési, közszférának szóló 2011-12. évi programja.
I. Modul: Szabályozottság, I./1. tananyag
A tananyag a belső kontrollrendszer szabályozottságával kapcsolatos tevékenység ellenőrzéséhez kíván a belső ellenőrök számára módszertani segítséget nyújtani. Emellett segítséget nyújt a költségevetési intézmények különböző szintjein dolgozó vezetőknek területük szabályozottságának kialakításához, az intézmény hatékony működtetéséhez.