A tananyag célja, hogy az elsajátításával a hallgatók megismerjék a minőségirányítás és monitoring folyamat alapvető eszközeit és módszereit, a különböző rész-dokumentumok tartalmi és szerkezeti elvárásait, valamint képesek legyenek elsajátítani a CAF modellhez kapcsolódó fejlesztési tervek, akcióprogramok, és monitoring tervek összeállításához szükséges ismereteket, és egy önértékelési csoport tagjaként ellátni a rájuk háruló feladatokat.